KOMPOSTARNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Kompostárna a její historie

Kompostárna Jarošovice vznikla na základě dohody mezi místními zemědělci, odpadářskými svozovými firmami a obcemi mikroregionu Vltavotýnsko. Základní myšlenkou bylo společné řešení nakládání s bioodpady v mikroregionu Vltavotýnsko a efektivní využití bývalého zemědělského areálu v obci Jarošovice. Iniciátorem a nositelem projektu kompostárny Jarošovice je občanské sdružení PRO-ODPAD.

Kapacita Kompostárny je již 19 200 tun ročně!

Provozovna se zabývá materiálovým zpracováním odpadů organického původu. Soustřeďujeme se na pokrytí potřeb mikroregionu Vltavotýnsko. V současnosti řešíme problematiku hygienizace rizikových bioodpadů. Zároveň nabízíme doplňkové služby a poradenství v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na biomasu. Naším cílem je produkce kvalitního kompostu, který je použitelný pro místní zemědělce jako kvalitní organické hnojivo. Místním sběrem bioodpadu, lokálním zpracováním i využitím chceme vytvořit uzavřený koloběh organických látek.

Kompostárna zpracovává odpady a suroviny aerobní řízenou digescí. Samotné kompostování probíhá v pásových hromadách. Kvalita procesu je kontrolována měřením teplot a u vyzrálého kompostu následnou chemickou analýzou obsahu těžkých kovů, poměru C:N, fyzikálních parametrů a řeřichovým testem. Zpracování a výroba probíhá podle parametrů ČSN 465735 "Průmyslové komposty".

V roce 2009 se stal provoz kompostárny Jarošovice jediným provozem v Jihočeském kraji zpracovávajícím vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie dle EP 1774/2002 se specializací na kuchyňské zbytky.

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie 

Předváděcí akce na bubnové síto Doppstadt

 Firma Some Jindřichův Hradec s.r.o. si nás dovolila pozvat v červenci 2010 na malou předváděcí akci bubnového síta Doppstadt SM 518. Síto máme v plánu pořídit již delší dobu, a na stroje od firmy Doppstadt nedáme dopustit. Proto jsme využili této předváděčky a prohlédli si stroj zblízka. Síto zaručuje na výstupu určitou frakci, která je dána velikostí otvorů v hardoxovém bubnu. Využití určitě stroj najde nejen u nás na kompostárně, ale i v terénu při štěpkování nebo na skládkách.

Stroj není náročný ani na spotřebu ani na obsluhu. Vystačí zde slabší motor se spotřebou cca 7lt/h a stroj může prakticky běžet úplně sám bez obsluhy.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Aplikace kompostu - Nový pomocník Fliegl ASW gigant

 Koncem letních prázdnin nás čekala akce rozmetání kompostu zvaného Farmář, který z velké části vznikl likvidací kuchyňských zbytků. Jedná se o kompost určený na zemědělskou půdu a na jeho aplikaci jsem si přizvali kolegy z rodinné farmy pana Netíka s novým rozmetadlem Fliegl ASW Gigant. Jedná se o špičkovou techniku známé německé firmy. Rozmetadlo má vskutku značný objem a to 45 prm a uveze zhruba 30 tun nákladu. Tímto se efektivita práce při aplikaci kompostu velice zvýšila, zejména je znát spotřeba pohonných hmot v traktoru.

Fliegl ASW však neplní pouze funkci rozmetadla, dá se během několika minut přestavět na velkoobjemový vůz na přepravu sypkých materiálů. Vůz využijeme např. při přepravě dřevní štěpky z hůře přístupných míst, kde si silniční tahač neporadí s terénem. Velkou výhodou je, že vůz má výtlačnou stěnu pomocí silného pístu, vůz se tak nemusí sklápět a nehrozí převrácení nebo podobné nehody.

   Kompostárna a její historie   

Pořízen nový tahač DAF s velkoobjemovým návěsem

 V našem zájmu je zkompletovat výrobu a distribuci dřevní štěpky, a tak jsme v létě roku 2010 pořídili zánovní tahač DAF CF s velkoobjemovým návěsem Legras na přepravu sypkých materiálů. Souprava je uplatněna hlavně při přepravě dřevní štěpky do spaloven v Písku a Plzni. Návěs má posuvné dno, objem 90 prostorových metrů (prm), hmotnost nákladu max. 25 tun.

Návěsy s posuvným dnem mají překvapivě velké využití, lze s nimi přepravit pohodlně palety s nákladem, vaky s osivem nebo hnojivem, všechny typy obilnin, sláma, piliny.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Kompostování v Kamenném Újezdu

 V dubnu roku 2010 jsme vykonali službu kompostování našimi technickými prostředky na obecní kompostárně v Kamenném Újezdu. Na kompostárně jsme míchali BRO (biologicky rozložitelný odpad) již v minulém roce, kdy nás pan starosta Oldřich zkontaktoval o požádal o zamíchání odpadu na této kompostárně. Jeden z důvodů naší cesty bylo právě překopání zakládky z minulého roku, u které jsme v průběhu kompostování sledovali teploty a proces kompostování. Proces byl podle předpokladu dobrý, vzniknul tak velice hodnotný kompost na jehož začátku stála posekaná tráva, listí, zemina apod.

Materiál mícháme v rozmetadle RUR 10, které jsme si modifikovali na míchání kompostu navařením nožů na čechrací válce. Velkou bolestí však takového stroje jsou velké kusy betonu, pařezy, kovy, které bohužel nacházíme třeba v kopě posekané trávy. Určité množství nevhodných materiálů se však objevuje dle našich zkušeností naprosto všude. Mnoho občanů vlastně ani neví že taková kovová trubka zalitá do betonu zkompostovat nejde. I přes tyto nepříjemnosti jsme však novou zakládku kompostu namíchali.

Kompostárna a její historie

 detail kompostu z roku 2009 - zde je vidět práce žížal tzv. vermikompostování 

Kompostárna a její historie

překopávání kompostu 

Návštěva firmy SEKO s.p.a.

 V roce 2005 jsem se zúčastnil díky firmě Agrozet, České Budějovice a.s. nečekaného výletu do Itálie, kde jsem měl poznat blíže systém nakládání s bioodpady a poté byla v programu návštěva firmy SEKO s.p.a., která se zabývá výrobou komunálních strojů zejména pro bioodpady.

V doprovodu pana Borovky jsem se ubytoval v luxusním hotelu v historickém městě Cittadella. První večer jsem se samozřejmě šel podívat na opravdu impozantní hradby města a krásnou architekturu v centru města. Měl jsem štěstí, narazil jsem zde na výstavu zemědělských strojů přímo pod hradbami města. Výstava se protáhla podle italských zvyků do nočních hodin. Ráno nás však čekal hromadný odjezd vlastními auty po celé severní Itálii.

Podle plánu jsme jako první navštívili firmu SEKO, která má své výrobní haly ve měste Curtarolo. Už na první pohled bylo jasné, že firma není malá a že nemá malé zájmy. Nejdříve jsme vyslechli příjemného pána, který nám vysvětlil jak to funguje v jejich regionu v oblasti bioodpadů. Je faktem, že Italové na celou ekologii docela nehleděli dlouhou dobu, ale nyní je vidět velká snaha vše napravit. Italy bych rozhodně neřadil mezi superekology, ale v určitém směru máme co dohánět. Malinko jsem se neshodl s příjemným pánem, když srovnával jejich drtiče na dřevo s konkurenční značkou z Německa kterou vlastníme. Ale to byl pouze můj názor, který se za pár hodin jenom potvrdil.

Přišla na řadu prohlídka výrobních hal a předváděcí akce strojů. Nejprve nám byl představen překopávač na malé pásové hromady. Jeho technologie spočívá v jedné horizontální šnekovnici která velice efektivně překopává kompost. Stroj má tvar oblouku stejně jako zakládka kompostu a obsluha sedí nad celou konstrukcí. Tento stroj se mi velice líbil, nebyl určitě složitý na údržbu, jen chce dodržovat správné bezpečnostní předpisy, šnekovnice by mohla člověka usmrtit v několka vteřinách. O dost víc toto hrozí u výkonného překopávače který je opravdu robustní až gigantický. Jedná se o princip 4 vertikálních šnekovnic, které jsou schopny překopat hromadu až do výšky cca 3,5m. U překopávačů SEKO je velkou výhodou že hromada zůstavá stále na stejném místě jen jí šnekovnice dostatečně načechrá a tím provzdušní.

Firma SEKO se zabývá zejména výrobou krmných vozů pro zemědělce používaných pro výkrm skotu. Proto i jejich drtiče na dřevo, které nám byly představeny se dost podobaly krmným vozům. Je zde použit zase systém jedné nebo dvou šnekovnic, které jsou osazeny břity, kameny atd. dle potřeby. Celý stroj rozhodně nepůsobil extrémně výkonně, ale dokážu si ho představit na nějaké kompostárně jako lokální drtič, kde nehraje roli výkon v nadrcené štěpce jako spíš kvalita, tichý a bezprašný provoz. Nelíbilo se mi moc ani ovládání které bylo na cca 5m kabelu. Ale pokud stále beru provoz na kompostárně není to až takový problém. Drtiče jsou poháněny jak náhonem z traktoru, tak dieselovým motorem a nebo tichým elektromotorem což je velice šetrné z mnoha hledisek. Nakonec celé prohlídky nás čekalo nemalé pohoštění jako svačina po vyčerpávající prohlídce firmy SEKO. Bylo zde nepřeberné množství salámů, sýrů, pečiva, ovoce, zeleniny apod. Tady jsem tak trochu poznal, proč jsou to takoví gurmáni a proč je italská kuchyně tak vyhlášená.

Nasedli jsme znovu do aut a pokračovali jsme pěkný kus cesty na velkou kompostárnu, kde nám měl být představen další stroj SEKO. Jednalo se o bubnové síto střední velikosti. Jenže na kompostárně bylo v provozu bubnové síto právě od konkurenční firmy z Německa. Celá skupina se soustředila právě u síta které bylo v provozu, už jen proto že se jednalo o nejvyšší řadu značky Doppstadt SM818. Příjemný italský průvodce nás po nějaké chvíli dostal tedy ke stroji SEKO a představil nám jej. Síto pracuje na klasickém principu a důvodem ke koupi by mohla být jeho cena, která nebude vysoká. Celkově jsem byl spíše unešen z provozu samotné kompostárny. Takto nějak si představuju i naší kompstárnu v budoucnosti. Občané jsou zde zvyklí pravidelně dovážet svůj bioodpad a za to si vezmou pytel substrátu, na který si vlastně přinesli materiál sami, popřípadě dokoupí větší množství. Bylo zde spoustu těžké techniky, která byla ještě malá v porovnání s mohutností skladů, fermentorových boxů a širokých asfaltových ploch.

Program nám zabral celý den a byl opravdu zajímavý. Dozvěděl jsem se opravdu podstatné informace a viděl jsem myslím velice kvalitní stroje na zpracování biomasy. Čekal mně už jen příjemný večer v hotelu a poté cesta domů přes nádherné Alpy. 

Tímto děkuji firmě Agrozet České Budejovice, a.s. za možnost se zůčastnit naučné cesty do Itálie.

Roma Weis - 777 775 152 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Zlepšení nakládání s bioodpady - mobilní zařízení pro drcení dřevního odpadu a

materiálů“ úspěšně realizován

Shrnutí projektu: V průběhu roku 2009 byl firmou Vindex JIH s.r.o. v Jihočeském Kraji na místě provozovny v obci Jarošovice „Zlepšení nakládání s bioodpady - mobilní zařízení pro drcení dřevního odpadu a materiálů“. Hlavním cílem projektu bylo pořídit vysoce výkonný rychloběžný drtič dřevní hmoty a odpadů a tím tak nabídnout nejen v Jihočeském kraji možnost přeměnit objemný dřevní odpad na
hodnotnou drť, využitelnou energeticky nebo materiálově.

Projekt započal 30.06.2009. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit recyklaci a využití dřevních odpadů a materiálů. „Projekt se zaměřuje na usnadnění nakládání a využití dřevních odpadů se dá dosáhnout jejich nadrcením. Proto je hlavní aktivitou projektu pořízení rychloběžného drtiče dřevní hmoty, drcení dřevní hmoty a bioodpadů (větve, palety, kmeny do 80 cm průměru, zbytky ze zpracování dřeva). S odpadem nadrceným na menší části se lépe nakládá a manipuluje, lépe se také využívá.“ uvádí Jiří Netík ml., jednatel společnosti Vindex JIH s.r.o.. Nástrojem pro recyklaci je mobilní drtič s přídavnými rošty na nadrcení materiálu do jednotlivých frakcí. Záměrem projektu je využít materiál a zpracovat jej na lépe použitelné jemnější frakce, které lze zpětně využít. „Díky realizaci projektu se nám podařilo navýšit kapacitu využití dřevních odpadů a materiálů 25 000 tun ročně.“uvádí manažerka projektu Klára Kratochvílová
Realizaci projektu předcházela analýza odpadů a biomasy a zpracování žádosti zpracované organizací Biotechnologie o.p.s. z Prahy. Jako dodavatel drtič byla v rámci výběrového řízení vybrána dodavatelská firma Some Jindřichův Hradec s.r.o..


Celkové způsobilé výdaje projektu byly 4 921 000 Kč. Z toho 664 335 Kč bylo spolufinancováno ze státních fondů (SFŽP ČR) a 3 764 565 Kč bylo dotováno z ERDF/FS.
Projekt byl ukončen 15.9. 2009 dle předpokládaného časového harmonogramu.


Závěr: Projekt proběhl podle předpokládaného časového rozvrhu, žadatel bude stroj využívat zejména v rámci Jihočeského Kraje. Stroj přispěje ke snížení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky a to o 25 000 t ročně. Žadatel děkuje za hladký průběh profinancování a celé administrace projektu pracovníkům administrátora – Státního fondu životního prostředí ČR.

info@kompostarna.com


 

Nový provozovatel kompostárny vybrán

Na základě výběrového řízení ze dne 16.12.2009, byl vybrán nový provozovatel kompostárny Jarošovice. Vyhlašovatelem výběrového řízení bylo občaského sdružení PRO-ODPAD jako zakladatel kompostárny Jarošovice. Ta bude od 1.1.2010 provozována spolěčností Kompostárna Jarošovice s.r.o., která je dceřinnou společností Vindex JIH s.r.o.. Provoz zařízení nebude nikterak přerušen. 

Výběrové řízení na provozovatele

Občanské sdružení PRO-ODPAD vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele zařízení. Součástí výběrového řízení je i technologie, stroje a zařízení a další technika pořízené v rámci operačního projektu OPŽP, Phare CBC nebo OPI.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace je možno vyzvednout v sídle zadavatele. 

Název zadavatele: PRO – ODPAD, občanské sdružení

IČ zadavatele: 26637812

Právní forma: Občanské sdružení

Adresa zadavatele: Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou

Kontaktní osoba zastupující zadavatele:


jméno: Klára Kratochvilová

e-mail: klara.krat@centrum.cz

mobil: +420 775 909 947 

Fotogalerie a Video

Zde je ke shlédnutí pár videosekvencí z našich služeb.

www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch

____________________________________________________________________________________________________________

    

      

Kompostárna a její historie

          Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Dřevní štěpka a ostatní biomasa

 6let praxe v oblasti energetické biomasy

Díky bohatým zkušenostem v oblasti bioodpadu a dlouhodobé specializaci na výrobu dřevní štěpky můžeme zákazníkům nabídnout dřevní štěpku různých kvalit a frakcí. Trh s biomasou na území ČR se v posledních 5ti letech podstatně rozrostl a stejně tak bychom chtěli reagovat i my. Několik let dodáváme dřevní štěpku do větších tepláren a elektráren v jihočeském kraji i mimo něj. V poslední době se však stále častěji setkáváme s poptávkou menších kotelen, zejména obecních povětšinou vytápějící školy, tělocvičny apod. V těchto případech se snažíme o co nejkvalitnější štěpku. K produkci dřevní štěpky provozujeme dva rychloběžné drtiče Doppstadt viz. sekce služby.

Kompostárna a její historie

_________________________________________________________________________________

Zabýváme se i rostlinnou výrobou obilnin a travin a s tím spojenou výrobou energetické slámy a sena v podobě hranatých i kulatých balíků různých velikostí. Stejně je možné využít energeticky samotné obilí ke spalování v kotlích k tomu určených. Sami jeden takový provozujeme a jsme velmi spokojeni s výkonem i spotřebou kotle.  Kompostárna a její historie  

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

_________________________________________________________________________________

Naší specialitou která, je ve fázi praktických zkoušek je energokompost vyrobený ve fermentorovém boxu EWA, kde dochází k výrobě materiálu který má výhřevnost podobnou hnědému uhlí. Díky tomuto procesu se tak ekologicky zlikviduje takový odpad jako jsou kaly z ČOV či kuchyňské zbytky ze stravoven a jídelen, které jsou v určitém poměru namíchány s dalšími materiály do zakládky fermentoru, která činí až 35cbm. Energokompost je hotový za 96 hodin a poté se nechá dle potřeby vyschnout na hromadách v naší skladovací hale.

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Nový drtič Doppstadt AK430Profi na kompostárně

Ve čtvrtek 23. 7. 2009 v 10:00 nám firma SOME JH s.r.o. oficiálně předala nový drtič dřevní hmoty a biodpadu. Byl dodán drtič značky Doppstadt typ AK430 profi. Drtič vypadá velice robustně a má mnoho bezpečnostních prvků, které jsme postrádali u našeho staršího drtiče AK 450mega který odsloužil již 17 let provozu.

K pořízení nového drtiče AK 430 profi přispěla dotace z Operačního programu životního prostředí z prioritní osy 4.1 zlepšení nakládání s odpady. Žádost byla podána v 5. výzvě OPŽP na podzim roku 2007.

Dotace FS - 3 764 565,-Kč

Dotace SFŽP - 664 335,-Kč

Kompostárna a její historie

Drtič má nadstandartní výbavu: pásový dopravník 3m, vlastní hydropojezd, multifunkční dálk.ovládání, nezavislé štelovatelné hydromotory na posuv jak drapákového dna tak podavacího bubnu, skrápění vodou proti prášnosti, nezávislé elektrické hydročerpadlo na otvírání síta a dopravníku

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Drtič je již plně zapojen do našich služeb likvidace dřevního biodpadu, které poskytujeme zdarma obcím Jihočeského kraje.

__________________________________________________________________________________ 

3.2.2010

Drtič má již 400 natočených Motohodin, vydatná zima nás ale vcelku zbrzdilav tempu prací. Ale i tak drtič až na pár menších problémů drtí naprosto bezchybně a jeho obsluha je opravdu nenáročná. Motor se zdá krásně zaběhnutý a má tu správnou sílu.                

   Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Dodavatel drtiče vybrán

Dne 26.06.2009 v 15:00 hodin v sídle zadavatele Vindex JIH s.r.o. byl na základě výsledků výběrového řízení vybrán dodavatel nového mobilního drtiče. Dodavatelem bude po podepsání smlouvy firma SOME Jindřiuchův Hradec s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Vybraným strojem je drtič dřevní hmoty Doppstadtt AK 430. 

Kompostárna má nový souhlas k zařízení na využívání odpadů

Kompostárna dne 29. 6. 2009 obržela nový Kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Kompostárna má nový souhlas k zařízení na využívání odpadů který platí od 1. 7. 2009 

Certifikace kompostů ukončena

Certifikace kompostů ukončena

Zahradník a Farmář 

Výběrové řízení na dodavatele drtiče dřevního odpadu

Výběrové řízení na dodavatele drtiče dřevního odpadu a materiálu v rámci projektu OPŽP "Zlepšení nakládání s odpad - mobilní zařízení pro drcení dřevního odpadu a materiálů" 

Návštěva firmy Doppstadt v Calbe

Dne 8. 5. 2009 jsme využili pozváni od firmy SOME JH s.r.o. na tzv. den techniky Doppstadt.

Máme v úmyslu koupit nový stroj této značky a chtěli jsme jej vidět na vlastní oči. Naše kompostárna již vlastní 5.rokem drtič Doppstadt AK 450. Rok výroby je 1992 a je mu už 17let a stále umí svou práci. Ale stáří se na něm podepsalo a my tak chceme oživit a hlavně urychlit naše služby koupí nového stroje.

Už u brány firmy Doppstadt na nás zazářila pohodová atmosféra firmy a její vyspělost. Po za parkování jsme měli hodinu na prohlídku areálu. Celý areál firmy působil samozřejmě velice čistě a organizovaně. Byly zde veliké plochy na skladování náhradních dílů, a my si tak mohli díly prohlédnout do detailů. Veškerý materiál je z velice kvalitních materiálů a vypadá opravdu robustně.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Po prozkoumání areálu jsme se zařadili do početné skupiny návštěvníků a chystali se tak na předváděcí akci strojů při práci. Firma Doppstadt má vedle hlavního areálu malý lesík, kde předvádějí stroje v akci. Bylo zde 8 stanovišt, které postupně po krátkém představení stroje spustili a my si tak mohli prohlédnout samotný výkon strojů. Stanoviště byla povětšinou po 2 strojích. Např. pomaloběžný drtič řady DW s rychloběžným drtičem AK230 nebo AK430 s třídičkou(sítem) řady SM. Síto zajístí určitou frakci a nevhodnou frakci lze pak znovu podrtit a využít tak veškerého materiálu. Velmi dobře třídí i odpadky a nevhodné materiály ve štěpce(drti). Stejně dobře si poradí i s jinými materály jako je kompost, hlína, komunální odpad atd. O koupi síta také vážně uvažujeme.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

My jako vlastníci staršího stroje Doppstadt jsem mohli pozorovat velký pokrok ve vývoji těchto strojů. je vidět že firma piluje i to co funguje a to neustále. Stroje mají nespočet různých bezpečnostních prvků a prvků na ulehčení práce. Jednoduše řečeno, to co postrádáme na našem stroji, už nové mají. Moc se nám líbilo že síto za rotorem se dá otevřít i po vypnutí motoru, že si stroj sám hlídá plnění k rotoru, že má uzamykatelné všechny kryty speciálním klíčem atd.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Užasný pohled byl na práci strojů řady DH. Zejména na silnější verzi DH910, což je štěpkovač s 5 nožy. Výkon motoru je 612koní s kroutícím momentem 2900Nm! Tato skutečnost je velkou výhodou oproti klasicky hnaným štěpkovačům z traktoru náhonem, kde traktor dosti trpí a nemá zdaleka takový výkon, a se spotřebou jsou na tom stejně. Díky sliným řemenům v DHáčku se nárazy tlumí a štěpkováč nemá problém se stromem o průměru až 90cm! Ukázka tohoto stroje trvala necelých 5minut a nějak jsme nemohli uvěřit jakou hromadu naštěpkoval.(viz foto) Naplnit celý kamion bych tipnul tak na +/- 20minut.

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Dalším krasavcem byl stroj řady AK. Jedná se o rychloběžný drtič AK 530 compact. Drtič měl nádherný design a ještě krásnější výkon. Opravdu si nás získal, kdyby nebyla jeho cena trochu vyšší, okamžitě bychom o něm uvažovali. Drtič opravdu nezná nějakou únavu či zpomalení drcení jako známe u naší AK450. Na ukázku byly drceny mokré větve které už značně tlely. Samozřejmostí byl zase výkonný motor Mercedes-Benz o výkonu 530koní a krout.momentem 2400Nm.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Celá převáděcí akce byla velice úchvatná a moc se nám líbily tyto stroje. Jsou to mašiny, které opravdu fungují, budí velký respekt a obdiv. Prohlídka firmy Doppstadt mně jen utvrdila v tom co jsem si myslel. Bylo nám totiž také umožněno vstoupit do výrobních hal, kde panuje klid a pohoda. Zaměstnaci firmy nikam nechvátají, dělají si svou práci pořádně. V tom asi bude typické německé strojírenství, které je na nejvyšší úrovni a i proto budem vždy jako první přemýšlet o stroji Doppstadt.

Na závěr přidám ještě poděkování firmě SOME Jindřichův Hradec s.r.o. za pozvání. Rádi se účastníme i další podobné akce zejména pak ve firmě Doppstadt.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

 Účastníci výletu:
Roman Weis – vedoucí Kompostárny (777 775 152)
Jakub Netík – Obsluha drtiče AK450 mega (777 775 156)

____________________________________________________________________________________________

21. ledna 2009

Likvidace dřevního odpadu ZDARMA

Mnozí si položí otázku: Jak takové množství větví a stromků zlikvidovat?

Kompostárna a její historie

Kompostárna Jarošovice nabízí komplexní řešení, které Vás nestojí vůbec nic.
Již třetím rokem pořádáme kampaň na likvidaci dřevního odpadu.

Kompostárna a její historie

Služba likvidace je zcela zdarma zpracujeme veškerý dřevní odpad neupraven laky a barvami.
Větve, stromky, palety, krovy, stavební dřevo, odpad z pil atd. do 50cm průměru.
Tato služba se vztahuje na celé území ČR

Důležité je soustředit hromadu na dobře přístupném místě a bez nevhodných materiálů a pevných částí jako např. kamení, hlína, tráva, kovy, lakované dřevo, atd.

Od 23. 7. 2009 máme v provozu zcela nový drtič Doppstadt AK430profi. Očekáváme od něj zrychlení a zkvalitnění našich služeb drcení.

Kompostárna a její historie

Informace podá a službu zajištuje:
Roman Weis
Tel. +420 777 775 152
weis@kompostarna.com

____________________________________________________________________________________________

 
4. ledna 2009

Závěrečná fáze výstavby hygienzační linky

Těsně před vánočními svátky se podařilo zkompletovat hygienizační linku, jejíž výstavba počala v druhé polovině října 2008. Po samotném usazení a ukotvení šnekových dopravníků a přebíracího pásu se začalo se svářením nerezového potrubí a spojů mezi jednotlivými částmi linky. Svařování musí být velice pečlivé aby nedocházelo k únikům materiálu i proto tato část prací trvala nejdéle. Poté se rozvedla kompletní elektroinstalace k čerpadlu a dopravníkům. Poprvé jsme se servisním technikem spustili i mycí linku na nádoby ve kterých se odpad bude dovážet. Po spuštění jsme usoudili, že je třeba vyměnit jistič za silnější. Čerpadlo má značný výkon a při běhu více částí linky se jistič vyhodil.

Tímto skončila hlavní práce servisních mechaniků této hygienizační linky. Na řadu přicházejí práce, ketré doladí celý chod linky. Začali jsme výměnou starých oken za nová platová. Celá místnost musí být dobře izolována a v zímních měsících vytápěna. Dále přijdou na řadu kovové schůdky, zábradlí a rošty. Pokud se vše podaří, začátkem února bychom mohli spustit celý provoz.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

 ____________________________________________________________________________________________ 

19. prosince 2008

Výstavba hygienizační linky

V druhé polovině října 2008 se začala na kompostárně provádět montáž kompletní hygienizační linky pro kuchyňské zbytky a další nebezpečné bioodpady, které je třeba zpracovat dle norem.

Hygienizační linka se skládá za tří základních prvků:

1. Velkoobjemová nádrž do které obsluha vyprazdňuje nádoby s odpadem. Z nádrže se pomocíšnekových dopravníků přemístí odpad k drtičce, která jej předrtí na 2mm. Poté se již nadrcenýodpad plní do násypek a zde je uskladněn a připraven na samotný proces homogenizace.

2. Proces homogenizace (hygienizace) je zajištěn Fermentorovým boxem EWA. Do boxu se naskladňuje již namíchaný materiál, a nechá se zahřát na 70oC. Proces je automatický, a dochází k tzv. aerobní fermentaci pomocí provzdušnovacích tyčí a překopávacího systému uvnitř boxu.

3. Mycí linka na nádoby znečištěné odpadem. Obsluha pouze vloží nádobu do linky a o kompletní umytí speciálními přípravky se postará automatizovaná linka. Z druhé strany se nádoba už jen umístí do skladu kde vyschne.

____________________________________________________________________________________________ 

8. listopadu 2008

V rámci hodnocení nabídek došlých do výběrového řízení pro projekt Operačního programu Životní prostředí:

„Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů – kompostárna Jarošovice“


se stala vítěznou nabídka společnosti

Agrozet České Budějovice a.s. s cenou 5 312 000,- Kč bez DPH. S touto společností také byla následně uzavřena smlouva.

Kompostárna a její historie Kompostárna a její historie
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
----------------------------------------
Pro vodu, vzduch a přírodu

______________________________________________________________________________________________________


5. listopadu 2008

Pozvánka na Semináře pro odbornou veřejnost
Den otevřených dveří Kompostárny Jarošovice 

úterý 11. 11. 2008

II. Mikroregionální výstava materiálového a energetického využití bioodpadů a biomasy


09:00
Úvodní slovo škola obnovy venkova

09:15 - 10:00
Prezentace modelových příkladů
Systém separace a sběru bioodpadů
Postupné metody materiálového využití bioodpadu pro obce
Energetické využití bioodpadů ze zemědělství a lesnictví
Další obnovitelné zdroje energie

10:00
Prezentace vystavovatelů, konzultace

12:00
Občerstvení - raut
Volná prohlídka expozic

17:00
Předpokládané ukončení akce

Po celou dobu připraveno občerstvení.

středa 12. 11. 2008

Semináře pro odbornou veřejnost, den otevřených dveří Kompostárny Jarošovice


10:00
Seminář pro odbornou veřejnost, přednášky
o možnostech čerpání dotací
Legislativa nakládání s bioodpady
Hygienizace rizikových bioodpadů
Praxe, modelový příklad projektu Kompostárna Jarošovice

12:00
Oběd

12:30
Prezentace vystavovatelů

13:00
Odjezd na Kompostárnu Jarošovice

13:15
Seznámení s provozem Kompostárny Jarošovice

Pro dopolední blok seminářů 12. 11. 2008 prosím potvrďte svou účast na tel. 774 709 124, nebo e-mail: 
vychytilova@kompostarna.com

Kompostárna a její historie Pozvánka  1,5 MB

____________________________________________________________________________________________12. srpna 2008    Tisková zpráva


V rámci hodnocení nabídek došlých do výběrového řízení pro projekt Operačního programu Životní prostředí: „Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů – kompostárna Jarošovice“ se stala vítěznou nabídka společnosti Agrozet České Budějovice a. s. s cenou 5 312 000 Kč bez DPH. S touto společností také byla následně uzavřena smlouva. 

Kompostárna a její historie Kompostárna a její historie
 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
----------------------------------------
Pro vodu, vzduch a přírodu

____________________________________________________________________________________________


28. května 2008

Občanské sdružení PRO-ODPAD vyhlašuje zadávací řízení
pro projekt v rámci operačního programu životní prostředí 

Kompostárna a její historie  Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí 163 KB
Kompostárna a její historie Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí 265,7KB


 


 


 


 


 
____________________________________________________________________________________________


 

1. března 2008

Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt ekologické výchovy „Bioodpad – třídím, třídíš, třídíme aneb všechny cesty vedou do kompostárny“
 

Žádost o příspěvek na realizaci projektu “Bioodpad – třídím, třídíš, třídíme aneb všechny cesty vedou do kompostárny“ podalo naše sdružení na podzim 2007.

Projekt si klade za cíl podpořit sběr a separaci komunálního odpadu
v mikroregionu Vltavotýnsko pomocí informační kampaně, která by
měla oslovit všechny cílové skupiny – starosty obcí, obyvatele venkova, studenty, žáky základních a mateřských škol.

Informační kampaň se bude zaměřovat na vzdělávání v oblasti sběru
a zpracování bioodpadu pomocí přednášek, seminářů a exkurzí. Přednášky a semináře jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny
od nejmenších dětí předškolního věku. Vzniknou 2 demonstrační místa pro sběr BRO i pro ukázky kompostování.Projekt navazuje na předchozí aktivitu, která již v minulém roce byla realizována díky příspěvku MŽP.

Vyjádření o podporu projektu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí kladné. Realizace projektu proběhne od 1.5. do 31.12. 2008


Kompostárna a její historie
Projekt je realizován
za podpory MŽP. 

___________________________________________________________________________________________


20. února 2008

Úspěšné projekty v Operačním programu životní prostředí

V rámci 1. výzvy Operačního programu zpracovalo PRO-ODPAD o.s. 2.žádosti zaměřené na zlepšení nakládání
s odpady.

1. Projekt „Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů - kompostárna Jarošovice“ podalo přímo o.s. PRO-ODPAD se záměrem dovybavit kompostárnu Jarošovice technologiemi zajišťující správnou předúpravu
odpadů vyžadujících hygienizaci tak, aby provoz naplňoval Evropské nařízení 1774/2002 (ES) o vedlejších
živočišných produktech.

U 2. projektu bylo žadatelem Sdružení měst a obcí Vltava. Projekt „Komplexní systém svozu, separace
a nakládání s odpady v mikroregionu Vltavotýnsko v rámci plnění POH.“ se soustředí na dovybavení mikro-
regionu Vltavotýnsko sběrnými nádobami na separovaný sběr odpadů. Oba projekty byly komisí schváleny
a podpořeny. Momentálně probíhá přípravná fáze pro zadávací řízení. 

______________________________________________________________________________________________________

28. ledna 2008

Grantový program Jihočeského kraje GP 86 Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

PRO-ODPAD o.s. zpracovalo obcím v regionu žádosti do GP 86 Jihočeského kraje. GP byl zaměřen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Obce využily odborné práce naší projektové manažerky, která správně zpracovala a podala následující žádosti: 

Grantový program Projektový manažer Datum podání žádosti Stav žádosti Název projektu, žadatel
GP 86 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Vychytilová 24.01.2008 Předložena Vodovod Chrášťany – projektová dokumentace
Obec Chrášťany
GP 86 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Vychytilová 24.01.2008 Předložena Kořenová čistírna odpadních vod obce Dobšice
Obec Dobšice
GP 86 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Vychytilová 24.01.2008 Předložena Výměna vodovodního potrubí a prodloužení kanalizace Bechyňská Smoleč
Obec Sudoměřice u Bechyně
GP 86 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury    Vychytilová     24.01.2008 Předložena Čistírna odpadních vod Hartmanice
Obec Hartmanice


____________________________________________________________________________________________


26. ledna 2008

Výsledky informačních kampaní

Konaných jako jako součást projektu „Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji“.

V období srpen až říjen proběhla ve všech partnerských obcích informační kampaň zaměřená na systém nakládání s odpady dané obce. Informační kampaň v každé obci probíhala ve třech samostatných etapách,
z nichž každá byla zaměřena na samostatnou problematiku nakládání s odpady obce. V měsíci srpnu proběhly kampaně zaměřené na zpětný odběr výrobků, v září byly kampaně zaměřené na třídění bioodpadů a jejich využívání a v říjnu pak na třídění odpadů (zejména obalových) a jejich využívání. S odbornou stránkou příprav kampaní a informací pomáhalo občanské sdružení PRO-ODPAD.

Kompostárna a její historie  Celá zpráva 302 KB

____________________________________________________________________________________________


17. listopadu 2008

Biom.CZ: Informační kampaň v Hartmanicích

V termínech 29. - 30. 8., 26. – 27. 9. a 24. – 25. 10. 2007 proběhly v obci informační kampaně na téma Zpětný odběr, Bioodpady a Tříděný sběr, při kterých se obyvatelé Hartmanic dozvěděli spoustu zajímavých informací o třídění odpadů, recyklaci, skládkování, využití bioodpadu a možnosti předcházení vzniku odpadů.
Před začátkem kampaně proběhl úvodní dotazníkový průzkum, který zjišťoval názory a postoje obyvatel na systém nakládání s odpady v obci. Po skončení kampaně pak proběhl závěrečný dotazníkový průzkum, který měl za úkol zjistit dopad celé informační kampaně. Kampaň měla pozitivní dopad na třídění odpadu v obci, což se projevilo na odpovědích dotazovaných obyvatel. Z výsledků dotazníkových průzkumů vyplývá, že třídění odpadů se celkově zlepšilo o 11,6 %. Celkově v naší obci třídí 88,6 % obyvatel, což je velmi dobrý výsledek. Všem obyvatelům, kteří vzali třídění odpadů za své touto cestou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Informační kampaně proběhly v rámci projektu „Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji“, které organizovali Občanské sdružení pro biomasu CZ Biom a MAS Vltava, o.s. jako partner projektu.

Kompostárna a její historie

Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Převzato z tiskových zpráv Vltavotýnsko.cz 

___________________________________________________________________________________________


9. listopadu 2008

Děti třídí odpad

V období říjen 2006 až září 2007 v našem mikroregionu probíhal projekt „Kam s ním? - Třídění odpadů a nakládání s bioodpady“. Projekt realizovalo občanské sdružení PRO-ODPAD, a to za finanční spoluúčasti EU.

Díky tomuto projektu jsme uskutečnili na základních školách v mikroregionu Vltavotýnska přednášky o třídění odpadu pro děti ze základních škol. ZŠ Temelín a ZŠ Žimutice jsme vybavili kompostéry a ZŠ Malostranská nádobami na separovaný sběr odpadu. Kompostéry si žáci sami sestavili a poté umístili na svou školní zahradu. Přednášky seznámily děti s potřebou a smyslem třídění odpadu a naučily je základům třídění odpadů a kompostování.

Velká akce proběhla na podzim na ZŠ Malostranská. V rámci projektu vybavilo OS PRO-ODPAD základní školu nádobami na separovaný sběr odpadu, které umožní žákům účelně a jednoduše třídit odpad ve škole. Tyto nádoby doplní současný stav nádob na třídění odpadu. Při této příležitosti se děti z prvního stupně formou přednášek a her dozvěděly jak a proč je potřeba třídit odpad.

V rámci projektu vznikl leták „Kam s ním?“, který informuje o správném třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady a odkazuje na sběrné dvory a další důležitá místa v mikroregionu.

Další cíl projektu byl navázat dlouhodobou spolupráci OS PRO-ODPAD se školami. Tato se úspěšně projevila podáním projektů do programu EVVO (Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) vyhlášeným v září MŠMT.

Základní školy mají velký zájem o pokračování přednášek a spolupráce v oblasti EVVO, odpadového hospodářství a kompostování, které patří mezi hlavní cíle a náplň občanského sdružení PRO-ODPAD. Proto je dalším cílem OS PRO-ODPAD zajistit možné způsoby financování těchto aktivit.

Kompostárna a její historie

Částečně realizováno
ze zdrojů Evropské unie.

Závěrečná tisková zpráva projektu I3A-DF/JC/04/017
„Kam s ním?“
28.09.2007  

 Kompostárna a její historieKompostárna a její historieKompostárna a její historie

Kontakt: Jiráskova 84
Týn nad Vltavou
375 01
 
Tel./Fax./zázn.: +420 385 724 006  
e-mail: pro-odpad@kompostarna.com  

 Jitka Vychytilová a Klára Kratochvílová

Kompostárna a její historie Tisková zpráva: Děti třídí odpad 5,31 MB

______________________________________________________________________________________________________

30. října 2007

Od listopadu 2007 působíme spolu s našimi kolegy v nově zrekonstruovaných prostorách Regionálního projektového centra – RPC, na Náměstí Míru v Týně nad Vltavou. Najdete nás v domě U zlatého orla v podloubí, v prostorách bývalé barokní lékárny. Adresa: Jiráskova 84, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01.

Konzultační hodiny:
Pondělí 9–14
Středa 9–14

______________________________________________________________________________________________________

26. října 2007

Dne 26. 10. 2007 byla na regionálním pracovišti SFŽP v Českých Budějovicích odevzdána žádost o grant v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4, podopatření 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady. Projekt „Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů - kompostárna Jarošovice“ se zaměřuje na správné zpracování a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a naplnění závazné legislativy EU v této oblasti.

______________________________________________________________________________________________________

20. srpna 2007

Školení: Mistr nulového odpadu

 Pro dobrovolníky, kteří chtějí aktivně zlepšovat životní prostředí poradenstvím a aktivní pomocí pořádá občanské sdružení Ekodomov již v pořadí třetí školení na Mistra nulového odpadu a to v termínu od 22. do 23.9.2007 v centru odborného vzdělávání Ústeckého kraje Libverdský dvůr, Děčín - Březiny.

Podrobnosti ke školení najdete na http://www.ekodomov.cz/index.php?id=mistr_no.

Přihlášku na školení najdete na http://www.ekodomov.cz/index.php?id=prihlaska_skol_mr_no.

Občanské sdružení Ekodomov spolupracuje s o. s. PRO-ODPAD.

______________________________________________________________________________________________________

16. srpna 2007    Tisková zpráva

O realizaci projektu I3A-DF/JC/04/017
„Kam s ním?“ 22. 08. 2007

Projekt „Kam s ním?“ je realizován v období říjen 2006 – září 2007.

Projekt je zaměřen na osvětu zejména školní mládeže v oblasti nakládání s bioodpady. Základním cílem projektu se stalo vybavení škol a školek tak, aby mohly třídit odpad a správně nakládat s bioodpadem. Bylo pořízeno deset kompostérů, které budou rozmístěny do vybraných škol v mikroregionu Vltavotýnsko. Jejich umístění bude doprovázet předání informací v podobě letáku, který nese stejný název jako projekt sám. Leták je zaměřen na třídění odpadů a kompostování. Žáci i učitelé získají i další informační materiály o kompostování. Pilotním záměrem projektu je vybavení jedné základní školy nádobami na separovaný odpad. Tyto budou nakoupeny a umístěny ve vybrané škole. Umístění budou provázet aktivity zaměřené na informování žáků školy o správném třídění odpadů a kompostování.

Kompostárna a její historie

Částečně realizováno
ze zdrojů Evropské unie.

Zahraničním partnerem projektu je celorakouský kompostárenský spolek KGVÖ Austria. S jeho jednateli proběhla v dubnu koordinační schůzka. Jejím účelem bylo využít zkušenosti partnera a aplikovat je v realizovaném projektu. Na jaře se uskutečnila také exkurze na kompostárnu Jarošovice. Zájemci o letáky, exkurze na kompostárnu či o radu z oblasti odpadového hospodářství či kompostování se mohou obrátit na OS PRO-ODPAD.

Kompostárna a její historieKompostárna a její historieKompostárna a její historie

Kontakt: Jiráskova 84
Týn nad Vltavou
375 01
 
Tel./Fax./zázn.: +420 385 724 006  
e-mail: pro-odpad@kompostarna.com  

 Jitka Vychytilová a Klára Kratochvílová

Kompostárna a její historie Tisková zpráva: O koordinační schůzce partnerů v rámci projektu I3A-DF/JC/04/017 1,43 MB 

______________________________________________________________________________________________________

10. srpna 2007

Tisková zpráva k projektu EU, realizace Pilotních projektů.

Vážení partneři projektu,
v příloze naleznete tiskovou zprávu vydanou organizací CZ Biom – České sdružení pro biomasu u příležitosti zahájení realizace informačních kampaní v projektu

"Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji"

Financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu. 

Kompostárna a její historie Tisková zpráva k projektu EU, realizace Pilotních projektů 67,5 KB 

______________________________________________________________________________________________________

16. dubna 2007

Kompostárna a její historie 70,5KB
Kompostárna a její historie Kompostovatelné plasty 81,4KB
Kompostárna a její historie Tisková zpráva CZ Biom k zahájení 2. bloku školení v projektu EU  
Kompostárna a její historie Tisková zpráva: PROJEKT FINANCOVANÝ EU ZAHAJUJE ŠKOLENÍ DESÍTEK LIDÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 64,5KB

______________________________________________________________________________________________________

16. srpna 2008 Tisková zpráva o. s. PRO-ODPAD

Dokončení projektu „Technologické dovybavení
Kompostárny Jarošovice“

V měsíci listopadu byla dokončena instalace všech nových technických prvků na provozovně kompostárny Jarošovice
u Týna nad Vltavou v rámci projektu „Technologické dovybavení kompostárny Jarošovice“, který byl částečně financován Evropskou unií z Operačního programu infrastruktura a dále ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu dosáhly díky náročné technologii 3 548 000 Kč. Výše příspěvku činí 2 625 000 Kč z EU
a 350 000 Kč ze SFŽP.

V rámci projektu byla kompostárna Jarošovice vybavena nájezdovou váhou, která umožní vážení přijímaných bioodpadů, biomasy a dalších materiálů vhodných pro kompostování. Váha je nainstalována přímo v areálu kompostárny tak, aby byla zajištěna čistá a špinavá cesta přijíždějících a odjíždějících vozidel.

Chybějící zázemí pro evidenci přijímaných odpadů zajistí 3 instalované jednotky, kde budou schraňovány a evidovány údaje
o přijímaných odpadech a o provozu kompostárny.

Nejpodstatnější součástí projektu je zařízení na hygienizaci rizikových bioodpadů, aerobního fermentoru. V tomto zařízení budou zpracovány materiály vyžadující hygienizaci, jako jsou např. zbytky z kuchyní a stravoven. V současné době se jedná o jediné zařízení v jihočeském kraji, které zpracovává kuchyňské zbytky
a další bioodpady dle požadavků Evropské legislativy (nařízení 1774). Materiálové zpracování těchto odpadů je ve srovnání se spalováním, které hygienizaci a likvidaci odpadů zajišťuje, ekonomicky výhodnější a pro producenty rizikových bioodpadů či kuchyňských zbytků, kteří jsou povinni prokázat nakládání s těmito odpady, ekonomicky dostupnější.

Projekt byl realizován v průběhu let 2005 a 2006.

Na jaře roku 2005 byla zpracována koncepce projektu a zároveň žádost o podporu z OPI a SFŽP. Po příslibu dotace proběhly nezbytné přípravy na realizaci projektu, v rámci veřejné zakázky byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel jednotlivých technologií, které byly na podzim 2006 instalovány do provozovny kompostárny Jarošovice.

V létě 2006 byly připraveny nezbytné podklady pro podepsání smlouvy v rámci projektu mezi Ministerstvem životního prostředí
a občanským sdružením PRO-ODPAD.

V současné době je ve zkušebním provozu aerobní fermentor EWA firmy AGRO-EKO, který je prvním fungujícím prototypem této firmy
v ČR.

Mgr. Klára Kratochvílová, manager projektu, 23.11. 2006

Kompostárna a její historieKompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie Kompostárna a její historie Kompostárna a její historie

Tento projekt byl částečně financován Evropskou unií.
Děkujeme za přispění Ministerstvu životního prostředí ČR a Státnímu fondu životního prostředí.

______________________________________________________________________________________________________


27. listopadu 2008   Pozvánka na tiskovou konferenci

CZ Biom – České sdružení pro biomasu si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci konanou u příležitosti podpisu Rozhodnutí o přijetí podpory projektu.

„Budování kapacit pro podporu plnění plánů odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském
a Jihočeském kraji“ 

Kompostárna a její historie Pozvánka na tiskovou konferenci CZ Biom 125 KB 

______________________________________________________________________________________________________

27. června 2008 Pozvánka na seminář

Kuchyňské zbytky bezezbytku.
Podpořeného v rámci dispozičního fondu EU.

Seminář se zaměřuje na problematiku nakládání s kuchyňskými zbytky - biologicky rozložitelným odpadem (BRO), hygienizaci odpadu a jeho další využití materiálovým zpracováním. Cílem setkání je prezentovat současnou situaci v České Republice(se zaměřením na Jižní Čechy a mikroregion Vltavotýnsko), porovnat tuto situaci se stavem v Rakousku, kde je tento problém ošetřen národní legislativou. Seminář vznikl za spolupráce zahraničního partnera KGVÖ (Kompostárenský spolek Rakouska), Sdružení měst a obcí Vltava, CZ Biom a v neposlední řadě Jihočeského kraje.