Výrobky

Výrobky

KOTELNY
Dřevní štěpka - vyráběna z klestu, ožezů a dřevních odpadů (průběžně cca 2000 m3 měsíčně)
Sláma a energetické seno - roční produce cca 800 t
Energokompost - palivo na bázi biopaliv pro kotelny. Forma - volně ložený (negranulovaný)ZEMĚDĚLCI
Kompost FARMÁŘ – určeno pro zemědělce. Organické hnojivo certifikováno a prověřeno dle UKZÚZ. Hrubší struktura, výroba cca 200 t měsíčně (registrováno)
Kompost ZAHRADNÍK – určeno pro zahrádkáře. Vysoce kvalitní organické hnojivo vhodné pro všechny zahradníky, zahrádkáře, malá políčka apod. Široká škála vlastností zlepšujících půdu, přírodní a bez chemie! Certifikováno!ZAHRADNÍCI A TECHNICKÉ SLUŽBY
Kompost ZAHRADNÍK – určeno pro zahrádkáře. Vysoce kvalitní organické hnojivo vhodné pro všechny zahradníky, zahrádkáře, malá políčka apod. Široká škála vlastností zlepšujících půdu, přírodní a bez chemie! Certifikováno!
IZOL kompost - kompost k zazimování okrasných dřevin proti vymrzání a zároveň zajišťuje přihnojení po jaru. Není třeba odklízet jako jehličí či sláma! Odpadá nebezpečí přenosu chorob dřevin.ODPADÁŘSKÉ FIRMY
Mulč kompost - využití pro rekultivace skládek, veřejných prostranství a nezemědělské půdy
Hlína - kvalitní zem pro úpravy povrchů


STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI
Mulčovací kůra
Mulčovací dřevitá drť
Mulčovací štěpkaVEŘEJNOST
Veškeré výrobky jsou k dispozici i maloodběratelům - CENÍK ZDE!