Průmyslový kompost Zahradník

Zahradnický kompost je kvalitní organické hnojivo vyrobené intenzivními kompostovacími technologiemi. Díky nejmodernějším metodám a vhodným mícháním různorodých organických surovin se vytváří v areálu naší Kompostárny Jarošovice kompost ZAHRADNÍK, který se stává plnohodnotným hnojivem do každé zahrádky!

Kompost ZAHRADNÍK obsahuje mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a vysoké množství živin a minerálů nezbytných pro zdravý růst plodin, květin, keřů, stromků i trávy. Kompost jako jediné hnojivo obsahuje vysoký podíl humusu! Díky němu zamezuje vyplavování živin do spodních vod, jelikož humus uvolňuje živiny postupně. Humus také zadržuje vodu.

Průmyslový kompost ZAHRADNÍK svou hodnotou pH přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost také upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin a následnou degradaci půdy. U těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje provzdušnění.

Kompost ZAHRADNÍK využijete při hnojení venkovních záhonů, ve skleníku, při výsadbě stromků a keřů, ale také při zakládání nových záhonů, zazimování růží, provzdušení půdy apod.

Další z výhod kompostu ZAHRADNÍK je jeho cena! Množství živin nezbytných pro zdravý růst rostlin je v kompostu velké množství a poměr cena/množství živin je zde výhodnější nežli u chemických a průmyslových hnojiv.

Jako samostatní velkovýrobci s mnohaletými zkušenostmi Vám navíc přinášíme zahradnický kompost za bezkonkurenční ceny! Již netřeba doplácet mnohonásobné přirážky nejrůznějších hobby marketů a zahradnických center…

Kompost ZAHRADNÍK je tedy komplexní a maximálně účinná péče o zdravou půdu Vašeho záhonku a zahrady!
Zcela přírodní a bez přidané chemie!

 

 

Vlastnosti hnojiva:

Fyzikálně-chemické vlastnosti

ukazatel                              výsledek             jednotka       metoda

vlhkost                               40-65                   %                   SOP 48 (ČSN 465735) A

sušina                                 35-60                   %                   SOP 48 (ČSN 465735) A

pH                                       6,0-8,5                                       SOP 48 (ČSN 465735) A

spalitelné látky                  min. 25                % v suš.        SOP 48 (ČSN 465735) A

Dusík celkový                    min. 0,6               % v suš.        SOP 48 (ČSN 465735) A

nerozložitelné příměsy     max. 4,0              % v suš         SOP 48 (ČSN 465735) A

poměr C:N                          max. 30                                     SOP 48 (ČSN 465735) A

 

Rozsah a způsob použití:

Používá se k hnojení zemědělských plodin v dávce 30 až 50 t/ha. Konkrétní dávka se určuje podle druhu a nároků zemědělské plodiny.

 

Doporučené dávkování:

Při hnojení půd se aplikuje dávka 30 až 50 tun/ha (3 až 5 kg/m2, tj. cca 10 l/m2) v průběhu dvou až tří let. Při zakládání vinic a chmelnic se jednorázově aplikuje dávka 100 až 120 t/ha.

 

Aplikace:

K podzimnímu a jarnímu hnojení půdy. K přihnojování rostlin v průběhu vegetace.

K výrobě substrátů (míchání substrátu: 1 díl kompostu, 3 díly zeminy).