Přijímané odpady

Přijímané odpady

Přijímané odpady

KUCHYŇSKÉ ZBYTKY
Komplexní likvidace zbytků z kuchyní, stravoven a restauračních zařízení! Náš profesionální tým zajistí nejen pravidelný svoz barelů od původce, ale též dezinfekci nádob a jejich navrácení uživateli. Barely na svoz zbytků Vám ochotně poskytneme, stejně jako informace o nakládání s odpady ze stravování dle platných hygienických a bezpečnostních norem a legislativy. Obraťte se na nás, máme s tímto druhem odpadů již mnohaletou zkušenost!
Díky samostatné činnosti a uceleném servisu Vám můžeme nabídnout nejnižší možné ceny v regionu!

 

ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
Zajistíme ucelený management pro producenty většího množství BRO z potravinářské výroby, velká stravovací zařízení nebo sběrné dvory!
Máme zajištěn také velkoobjemový kontejner s certifikací nepropustnosti, vhodný pro tekuté zbytky.

 

BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady
Ve spolupráci s neziskovou organizací PRO-ODPAD zajišťujeme sběr, odvoz a likvidaci BRO v celém regionu jižních Čech! Pro tyto účely máme zajištěna svozová vozidla i příslušnou techniku. 
Veškerý odpadový management zajišťujeme svépomocí. Nevyužíváme externích firem a koncových spotřebitelů, jak tomu je u konkurenčních odvozových společností. Právě proto Vám můžeme nabídnout komplexní servis a nejnižší ceny v regionu!!!
Naše provozovna disponuje také výkonnou myčkou pro mytí odpadových a popelových nádob (objem do 240 l). To nás odlišuje od ostatních provozů. Více o tomto servisu v sekci služby.

 

BRO – biologicky rozložitelné odpady
Naše kompostárna se zabývá nejen zpracováním biologicky rozložitelných odpadů, ale i údržbou zeleně, jako je sekání trávníků, průklest, prořezávka. Tyto odpady v Jarošovicích dále zpracováváme na kvalitní kompost, který je možno dále použít jako mulč, opět do udržované zeleně. V rámci našich služeb se zabýváme převážně odpady z údržby zeleně, zemědělské výroby nebo čištění odpadních vod. Detailní seznam přijímaných odpadů na naši kompostárnu naleznete v sekci přijímané odpady. Pro sezónní a nárazový svoz BRO poskytujeme obcím a dalším subjektům velkoobjemové kontejnery, kterými je bioodpad dopraven do kompostárny. Likvidujeme i hřbitovní odpad.

 

ODPADY VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pro malé a střední ČOV (čistírny odpadních vod) nabízíme likvidací kalů, sedimentů, shrabků z česlí, lapáků písku. Jsme schopni zpracovat i odpady z lapačů tuku a čištění odpadního řádu. Provozovatelům vodních děl zajistíme odvoz a likvidaci náplav z česlí a odpadů z melioračních zařízení (větve, hlína, apod.). Naložíme i s bahnem z odbahňování rybníků.
 

 

Odpady přijímáme od fyzických i právnických osob. Dodavatel odpadu musí mít vyplněn průvodní list odpadu, který definuje původ, kvalitu a množství odpadu. Při přijímání odpadů registrujeme SPZ automobilu, jméno řidiče, množství a druh odpadu. Všechna data jsou elektronicky zpracována a ukládána. Na vyžádání získáte soupis dodávaných odpadů s uvedenými podrobnostmi.