Projekty

Bioplynová stanice - BPS Kompostárna Jarošovice

Název projektu: Bioplynová stanice - BPS Kompostárna Jarošovice - CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003824

Bioplynová stanice - BPS Kompostárna Jarošovice

Stručný popis projektu:

Naše stávající kompostárna s bioplynovou stanicí se dále rozšiřuje o novou BPS s instalací dvou kogeneračních jednotek a nové haly, která bude sloužit k pasterizaci odpadů. Tento projekt je spolufinancován z operačního programu Životního prostředí s prioritní osou Investice do odpadového hospodářství. Projekt je zaměřen na zavedení technologií spojených s nakládáním a následným energetickým využitím biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO), u kterých již není možné zajistit materiálové využití. Významným cílem je vytvoření uzavřeného cyklu organické hmoty s využitím digestátu na zemědělské půdě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bps-kompostarna-jarosovice-trvala-deska.pdf 298.9 Kb

Výroba biometanu a jeho vtláčení do distribuční soustavy

Název projektu: Výroba biometanu a jeho vtláčení do distribuční soustavy - CZ.01.3.14/0.0/0.0/20_345/0023317

Bioplynová stanice - BPS Kompostárna Jarošovice

Stručný popis projektu:

V rámci stavby nové BPS se také rozrůstáme o biometanovou jednotku pro čištění a úpravu bioplynu na požadované technické parametry a dále jeho následné vtláčení do distribuční soustavy. Součástí projektu je rovněž plnící stanice CNG, kde vyčištěný plyn bude stlačen a následně bude užit jako

palivo (CNG) pro motorová vozidla. Projekt je podpořen z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem je uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tiskovy-podklady-banner-biometan.pdf 77.1 Kb