KOMPOSTARNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Služby

Možnosti spolupráce s Kompostárnou Jarošovice

Nabízíme tyto služby:

 • Likvidace biologicky rozložitelného materiálu z Vaší obce:
  listí, tráva, větve, uliční smetky, hřbitovní odpad
 • Zpracování odpadů a gastro odpadů ze závodních a školních jídelen, veřejného stravování, výroben lahůdek, restaurací….
 • Likvidace kalů z Vaší čistírny odpadních vod. Zpracujeme kaly z Vaší ČOV
 • Možnost výroby energetické štěpky z Vaší biomasy. Vyrobíme energetickou štěpku našimi drtiči z Vašich odpadů – větve, odpadové dřevo, apod…
 • Pařezová fréza vyfrézování pařezů, kořenů po těžbě a údržbě zeleně…
 • Možnost pozemkových úprav. Technika k pozemkovým úpravám, úpravy po těžbě, zakládání budov, parků…
 • Sadařské a údržbářské práce - pomoc při údržbě sadů a zahrad
 • Zahradnické práce a zahradnický materiál - komplexní zahradnické služby s možností návrhů zahrad, odborné kácení stromů, apod…
 • Doprava materiálů - doprava nákladním autem i kamionem, kontejnerová doprava
 • Možnost sítování sypkých materiálů - přesítujeme Vám sypký materiál - kámen, kompost, hlínu, zeminu apod….
 • Pomoc při zakládání evidence odpadů, roční hlášení o odpadech, certifikace apod. - pomůžeme s administrací i výkladem zákonů

Poskytované služby

Poskytované služby

 

KOMPOSTÁRNY
Nabízíme provozování obecních kompostáren se službami míchání kompostu, překopávání, návrh zakládky, měření, evidence odpadů, certifikace kompostu.

KOTELNY
V rámci našich služeb dodáváme biopaliva: kompost, sláma, energetické plodiny, dřevní štěpky a drtě. Nabízíme služby drcení dřevního materiálu, likvidaci popela z výtopen na biomasu, likvidace nepoužitelného biopaliva.

LESNÍ SPOLEČNOSTI
Poskytujeme službu drcení odpadního dřeva, klestu, odpadů z pilařských a dřevařských provozů, likvidace starých oplocenek.

OBCE A ODPADKÁŘSKÉ FIRMY
Staráme se o údržbu zeleně, parkové a sadovnické úpravy, nádoby na bioodpad, svoz biologicky rozložitelného odpadu, vymývání popelnicových nádob, drcení větví, vánočních stromků a průklestu, mulčovací a rekultivační materiály, mulčování příkopů, zimní údržba cest.

POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY, RESTAURACE A JÍDELNY
Zabýváme se sběrem a svozem kuchyňských zbytků, nádoby na zbytky, čištění a dezinfekce nádob, velkoobjemový kontejner na tekuté zbytky s certifikátem nepropustnosti.

STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI
Likvidace stavebního dřeva, drcení krovů, palet, podlážek, atd.., práce manipulátorem, odstranění náletových dřevin při ZTV, dodávka a odběr ornice, rozprostření ornice, práce rotavátorem, kompletní zpracování půdy, včetně osetí a osázení.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Zabezpečení materiálu pro rekultivace skládek, drcení větví, dřevního odpadu, drcení odpadu pro snížení objemu skládky, velkoobjemové kontejnery pro sběrné dvory, nádoby na sběr bioodpadů, včetně zajištění likvidace BRO, mytí popelnicových nádob, práce manipulátorem na skládkách, práce mulčovacím ramenem, výpomoc při zajištění údržby zeleně.

VEŘEJNOST
Přijímání biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Dále v rámci našich služeb nabízíme rozvoz kompostu.

ZEMĚDĚLCI
Nabízíme také zemědělské práce, jako je např. orba, setí, minimalizační technologie, podmítka, sečení, sklizňové práce, aplikace hnojiv a kompostů, práce manipulátorem, prodej slámy.