Možnosti spolupráce s Kompostárnou Jarošovice

Nabízíme tyto služby:

 • Likvidace biologicky rozložitelného materiálu z Vaší obce:
  listí, tráva, větve, uliční smetky, hřbitovní odpad
 • Zpracování odpadů a gastro odpadů ze závodních a školních jídelen, veřejného stravování, výroben lahůdek, restaurací….
 • Likvidace kalů z Vaší čistírny odpadních vod. Zpracujeme kaly z Vaší ČOV
 • Možnost výroby energetické štěpky z Vaší biomasy. Vyrobíme energetickou štěpku našimi drtiči z Vašich odpadů – větve, odpadové dřevo, apod…
 • Pařezová fréza – vyfrézování pařezů, kořenů po těžbě a údržbě zeleně…
 • Možnost pozemkových úprav. Technika k pozemkovým úpravám, úpravy po těžbě, zakládání budov, parků…
 • Sadařské a údržbářské práce - pomoc při údržbě sadů a zahrad
 • Zahradnické práce a zahradnický materiál - komplexní zahradnické služby s možností návrhů zahrad, odborné kácení stromů, apod…
 • Doprava materiálů - doprava nákladním autem i kamionem, kontejnerová doprava
 • Možnost sítování sypkých materiálů - přesítujeme Vám sypký materiál - kámen, kompost, hlínu, zeminu apod….
 • Pomoc při zakládání evidence odpadů, roční hlášení o odpadech, certifikace apod. - pomůžeme s administrací i výkladem zákonů