Dřevní štěpka a ostatní biomasa

 6let praxe v oblasti energetické biomasy

Díky bohatým zkušenostem v oblasti bioodpadu a dlouhodobé specializaci na výrobu dřevní štěpky můžeme zákazníkům nabídnout i dřevní štěpku různých kvalit a frakcí. Trh s biomasou na území ČR se v posledních 5ti letech podstatně rozrostl a stejně tak bychom chtěli reagovat i my. Několik let dodáváme lesní štěpku do větších tepláren a elektráren v jihočeském kraji i mimo něj. V poslední době se však stále častěji setkáváme s poptávkou menších kotelen, zejména obecních povětšinou vytápějící školy, tělocvičny apod. V těchto případech se snažíme o co nejkvalitnější štěpku, které se nám dostává čím dál více.

Zabýváme se i rostlinnou výrobou obilnin a travin a s tím spojenou výrobou energetické slámy a sena v podobě hranatých i kulatých balíků různých velikostí. Stejně je možné využít energeticky samotné obilí ke spalování v kotlích k tomu určených. Sami jeden takový provozujeme a jsme velmi spokojeni s výkonem i spotřebou kotle.

Naší specialitou která je ve fázi praktických zkoušek je energo-kompost vyrobený ve fermentorovém boxu EWA, kde dochází k výrobě materiálu který má výhřevnost podobnou hnědému uhlí. Díky tomuto procesu se tak ekologicky zlikviduje takový odpad jako jsou kaly z ČOV či kuchyňských zbytků, které jsou v určitém poměru namíchány s dalšími materiály zakládky fermentoru.