Velkoobjemové kontejnery pro obce i firmy

Naší další službou je pronájem velkobjemových kontejnerů. Za dohodnutou cenu přistavíme i odvezeme kontejnery, které mohou posloužit zejména na sběr bioodpadu a odvoz na naši kompostárnu.

K dispozici jsou 4 nové kontejnery s možností otevřít boky i zadní část.

Informace podá a službu zajišťuje: Hynek Netík, tel.:+420 777 775 153