Třídění, prosévání bubnovým sítem Doppstadt

Na začátku roku 2011 jsme naší kompostárnu vybavili díky dotacím SFŽP bubnovým sítem Doppstadt SM 518 profi. Stroj slouží k vytřídění dvou frakcí na sypkých materiálech jako jsou štěpka, hlína, písek, kompost, určité druhy odpadů a biodpadů. Jemná frakce záleží na zvolení velikosti otvorů v samotném bubnu. Zvolit můžete ze tří frakcí, máme síta o velikostech 1x1 cm, 2x2cm a 4x4cm. Materiál který nepropadne otvory v bubnu se dostane až na zadní pás kde tvoří hromadu s frakcí hrubou.

síto je zejména vhodné na prosévání kompostu a hlíny

síto je zejména vhodné na prosévání kompostu a hlíny

 

vytříděná dřevní štěpka frakce cca 2cm

vytříděná dřevní štěpka frakce cca 2cm