Přijímané odpady

Seznam odpadů, pro které je kompostárna určena

Ceník přijímaných odpadů ZDE

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 03 suroviny nevhodné ke spotřebě či zpracování
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpady z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 Odpady ze zpracování dřeva a výrob desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
10 Odpady z tepelných procesů
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžěné zeminy z kontaminovaných míst)
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti*
19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 02 Odpady z lapáků písku
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod*
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11*
19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven*
20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 03 Uliční smetky

Kaly z praní a čištění uvedené pod katalogovými čísly:
02 01 01*, 02 02 01*, 02 07 05*
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pod katalogovými čisly:
02 02 04*, 02 03 05*, 02 05 02*, 02 06 03*.
* u rizikových odpadů požadujeme rozbor na těžké kovy a infekčnost