Ceník odpadů

Nakládání biologicky rozložitelnými odpady - Služba kompostárny - materiálové zpracování odpadu:

Ceník za přijaté odpady v provozovně Kompostárny Jarošovice
Ceny se odvíjí dle rozsahu spolupráce. Více informací telefonicky zde.

DRUH ODPADU

Kč/t

ceny bez DPH

Biologický odpad přímo kompostovatelný (listí, tráva, hnůj)     600,-
Větve, dřevo     700,-
Kaly z ČOV* 750,-
Shrabky z česlí 1 500,-
Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven + BRKO 4 800,-
Ovoce, zelenina 500,-
Odpady ze zpracování masa, ryb aj. potravin 4 800,-
Znečištěný dřevní odpad 1 000.-

POZOR: ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH


* před přijetím odpadu vyžadujeme výsledky analýzy obsahu těžkých kovů