Ceník odpadů

Nakládání biologicky rozložitelnými odpady - Služba kompostárny - materiálové zpracování odpadu:

Ceník za přijaté odpady v provozovně Kompostárny Jarošovice
Ceny se odvíjí dle rozsahu spolupráce. Více informací telefonicky zde.

DRUH ODPADU

Kč/t

ceny bez DPH

Biologický odpad přímo kompostovatelný (listí, tráva, hnůj)     700,-
Větve, dřevo     900,-
Pařezy 1 900,-
Kaly z ČOV* 1 000,-
Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven + BRKO 5 800,-
Ovoce, zelenina 700,-
Odpady ze zpracování masa, ryb aj. potravin 5 000,-
Znečištěný dřevní odpad 1 200.-

POZOR: ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH


* před přijetím odpadu vyžadujeme výsledky analýzy obsahu těžkých kovů