Průmyslový kompost Farmář

Kompost FARMÁŘ je vhodný zejména pro zemědělce, kteří chtějí zodpovědně a šetrně hospodařit na svých pozemcích. Hojně se využívá při hnojení travních porostů v parcích, výsadbě květin a okrasných stromků.
Kvalitou a množstvím živin je méně hodnotný nežli kompost ZAHRADNÍK, nicméně jeho cena je také výrazně nižší. Proto se vyplatí pro velkoplošné hospodářské využití, kde se nedbá příliš na estetiku kompostu (např. může obsahovat kousky štěpky, kůry aj.).

Vědecké rozbory a studie ukázala, že množství živin v kompostu FARMÁŘ je za svou pořizovací cenu tak vysoké, že se klasická chemická hnojiva jeví jako drahá a finančně neperspektivní řešení.

Kompostárna Jarošovice Vám ochotně poskytne komplexní servis od nakládky a odvozu kompostu až po jeho aplikaci.

 

 

IDENTIFIKACE HNOJIVA

Výrobce hnojiva:                                 Kompostárna Jarošovice, s.r.o., Jarošovice 829, 375 01 Týn nad Vltavou

Název hnojiva:                                    Farmář

Typ hnojiva:                                         Průmyslový kompost

 

Vlastnosti hnojiva:

Fyzikálně-chemické vlastnosti

ukazatel                              výsledek             jednotka       metoda

vlhkost                               40-65                   %                   SOP 48 (ČSN 465735) A

sušina                                 35-60                   %                   SOP 48 (ČSN 465735) A

pH                                       6,0-8,5                                       SOP 48 (ČSN 465735) A

spalitelné látky                  min. 25                % v suš.        SOP 48 (ČSN 465735) A

Dusík celkový                    min. 0,7               % v suš.        SOP 48 (ČSN 465735) A

nerozložitelné příměsy     max. 5,0              % v suš         SOP 48 (ČSN 465735) A

poměr C:N                          max. 30                                     SOP 48 (ČSN 465735) A

 

Obsah rizikových prvků

ukazatel                              výsledek             jednotka             metoda

Arsen                                  ˂20                      mg/kg v suš.       SOP 02 (ČSN EN ISO 15586) A

Kadmium                            ˂2                        mg/kg v suš.       SOP 02 (ČSN EN ISO 5961) A

Chrom                                ˂100                    mg/kg v suš.       SOP 23 (ČSN EN ISO 1233) A

Měď                                     ˂150                    mg/kg v suš.       SOP 23 (ČSN EN ISO 8288) A

Rtuť                                     ˂1                        mg/kg v suš.       SOP 03 (TNV 757440) A

Molybden                           ˂20                      mg/kg v suš.       SOP 02 (ČSN EN ISO 15586) A

Nikl                                     ˂50                      mg/kg v suš.       SOP 23 (ČSN EN ISO 8288) A

Olovo                                 ˂100                    mg/kg v suš.       SOP 23 (ČSN EN ISO 8288) A

Zinek                                  ˂600                    mg/kg v suš.       SOP 23 (ČSN EN ISO 8288) A

 

Rozsah a způsob použití:

Používá se k hnojení zemědělských plodin v dávce 30 až 50 t/ha. Konkrétní dávka se určuje podle druhu a nároků zemědělské plodiny.

 

Doporučené dávkování:

Při hnojení půd se aplikuje dávka 30 až 50 tun/ha (3 až 5 kg/m2, tj. cca 10 l/m2) v průběhu dvou až tří let. Při zakládání vinic a chmelnic se jednorázově aplikuje dávka 100 až 120 t/ha.

 

Aplikace:

K podzimnímu a jarnímu hnojení půdy. K přihnojování rostlin v průběhu vegetace.

K výrobě substrátů (míchání substrátu: 1 díl kompostu, 3 díly zeminy).