Kompletní nabídka výrobků

Ceník nabídky výrobků ZDE

BIOPALIVA
    Dřevní štěpka drť vyráběná z klestu, ožezů a dřevních odpadů (průběžně cca 2000 m3 měsíčně)
    Sláma a energetické seno roční produce cca 800 t
    Energo kompost palivo na bázi biopaliv pro kotelny vytápění biomasou forma volně ložený (negranulovaný)

KOMPOSTY REKULTIVAČNÍ
    Mulč kompost využití pro rekultivace skládek, veřejných prostranství a nezemědělské půdy
    Izol kompost kompost k zazimování okrasných dřevin proti vymrzání a zároveň zajišťuje přihnojení
                    po jaru není třeba odklízet jako jehličí sláma a pod.odpadá nebezpečí přenosu chorob
                    dřevin (výroba začíná na podzim)
 

KOMPOSTY HNOJIVA
    Zahradník – pro zahrádkáře bez využívání rizikových odpadů, drobná struktura (malovýroba cca
                    10 t měsíčně) registrován
    Farmář – pro zemědělce hnojivo dle UKZÚS hrubší struktura (výroba cca 200 t měsíčně (registrován)
    Sedlák – hnojivo na bázi farmáře z větším podílem dusíkatých látek (výroba plánována na rok 2009)
 

KOMPOSTY REKULTIVAČNÍ
    Mulčovací kůra
    Mulčovací dřevitá drť
    Mulčovací štěpka