Odpadářský servis

NOVINKA pro obce a města

Nabízíme odborné konzultace k současné novele zákona o odpadech, která stanovuje obcím nové povinnosti při nakládání s odpady. Zákon o odpadech 185/2001 Sb., respektive jeho novela č. 229/2014 přinesla několik významných změn, které se dotýkají právě i obcí. Naše poradenství je zaměřeno zejména na výklad zákonů a novelizací týkající se odpadů a nakládání s nimi (likvidace, evidence, nahlašování,…). Součástí je i navržení možností řešení a nastínění případné spolupráce s využitím služeb naší Kompostárny Jarošovice, s.r.o.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na možnou spolupráci.

Miroslav Herout (vedoucí)

tel: +420 777 775 159