Energokompost

Energokompost - nový výrobek certifikován


Kompostárna Jarošovice úspěšně certifikovala v měsíci únoru 2009 u Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.
V měsíci únoru byla dokončena certifikace nového produktu Kompostárny Jarošovice. Jedná se o biopalivo pod obchodním názvem Energokompost. Produkt a jeho vlastnosti nesou shodu s požadavky na hodnocení paliva stanovené Ústavem pro výzkum a využití paliv a.s.

Certifikaci zajistil výzkumý ústav Biotechnologie o.p.s.
pod vedením ředitelky Mgr. Kláry Kratochvílové Msc.