Kompostárna a její historie

Kompostárna Jarošovice vznikla na základě dohody mezi místními zemědělci, odpadářskými svozovými firmami a obcemi mikroregionu Vltavotýnsko. Základní myšlenkou bylo společné řešení nakládání s bioodpady v mikroregionu Vltavotýnsko a efektivní využití bývalého zemědělského areálu v obci Jarošovice. Iniciátorem a nositelem projektu kompostárny Jarošovice je občanské sdružení PRO-ODPAD.

Kapacita Kompostárny je již 19 200 tun ročně!

Provozovna se zabývá materiálovým zpracováním odpadů organického původu. Soustřeďujeme se na pokrytí potřeb mikroregionu Vltavotýnsko. V současnosti řešíme problematiku hygienizace rizikových bioodpadů. Zároveň nabízíme doplňkové služby a poradenství v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na biomasu. Naším cílem je produkce kvalitního kompostu, který je použitelný pro místní zemědělce jako kvalitní organické hnojivo. Místním sběrem bioodpadu, lokálním zpracováním i využitím chceme vytvořit uzavřený koloběh organických látek.

Kompostárna zpracovává odpady a suroviny aerobní řízenou digescí. Samotné kompostování probíhá v pásových hromadách. Kvalita procesu je kontrolována měřením teplot a u vyzrálého kompostu následnou chemickou analýzou obsahu těžkých kovů, poměru C:N, fyzikálních parametrů a řeřichovým testem. Zpracování a výroba probíhá podle parametrů ČSN 465735 "Průmyslové komposty".

V roce 2009 se stal provoz kompostárny Jarošovice jediným provozem v Jihočeském kraji zpracovávajícím vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie dle EP 1774/2002 se specializací na kuchyňské zbytky.

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie

Kompostárna a její historie