KOMPOSTARNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Kompostárna

Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady

Ve dnech 21-23. Září se v Námešti nad Oslavou konal 12.ročník mezinárodní konference : Biologicky rozložitelné odpady. Kde mimo jiné přednášel ředitel Kompostárny Jarošovice Ing. Miroslav Herout, Ph.D


Zde Vám přinášíme reportáž z naší poslední naučné akce ze Strakonic.

 

 


Kompostobraní Strakonice

Přijďte se 20.9.2016 podívat na kompostobraní do Strakonic, kde od 9 do 16 hodin se můžete dozvědět více o výhodách ochrany půdy, kompostování a využití biologických odpadů.

Kompostobraní Strakonice


Facebook

Sledujte nás na Facebooku a neuteče Vám žádná novinka, cenová akce ani fotka.


POMOC OBCÍM v odpadovém hospodářství

Městský úřad Týn nad Vltavou (odbor životního prostředí) pořádá ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a.s. odbornou poradu pro zástupce obcí.

Porada bude zaměřena na problematiku odpadového hospodářství obcí. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.

Setkání proběhne ve čtvrtek 23.6. 2016 od 8:30 do cca 12:00 

Biologické odpady jsou stále více aktuální a každá praktická informace je krokem napřed. Mnoho obcí tak může díky novým zkušenostem z praxe o (ne)výhodnosti různých trendů v oblasti likvidace BRKO ušetřit opravdu nemalé peníze.

Program:

  1. Zahájení
  2. ohlašování odpadů + aktuální legislativní změny
  3. EKO-KOM - systém zpětného odběru kalů (Ing. Lenka Pravdová a Bc. Marek Sýkora)
  4. KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE s.r.o. - ekonomické nakládání s biologickými odpady (Ing. Miroslav Herout, Ph.D.)
  5. ČIŽP - OI České Budějovice - zkušenosti a problémy v odpadovém hospodářství obcí (Ing. Martin Kocábek)
  6. Diskuze, závěr

Pozvánka ke stažení zde.


Den země Tábor

Den Země v Táboře nabídl zábavný program pro děti a připomněl výhody kompostování.

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu se ve čtvrtek 21. 4. 2016 připojilo k programu pro veřejnost a oživilo náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Akce proběhla v souvislosti s oslavami Dne Země pod hlavičkou města Tábor za účasti dalších institucí, např. Biologického centra AV ČR, firmy Rumpold Tábor, Kompostárny Jarošovice,  sdružení PRO-ODPAD nebo Zemědělské školy v Táboře.

 

      Den země Tábor

Den země Tábor         Den země Tábor

Den země Tábor   Den země Tábor

 


Průmyslový kompost FARMÁŘ

Kompost FARMÁŘ je vhodný zejména pro zemědělce, kteří chtějí zodpovědně a šetrně hospodařit na svých pozemcích. Hojně se využívá při hnojení travních porostů v parcích, výsadbě květin a okrasných stromků.
Kvalitou a množstvím živin je méně hodnotný nežli kompost ZAHRADNÍK, nicméně jeho cena je také výrazně nižší. Proto se vyplatí pro velkoplošné hospodářské využití, kde se nedbá příliš na estetiku kompostu (např. může obsahovat kousky štěpky, kůry aj.). Více zde..


Průmyslový kompost ZAHRADNÍK

Zahradnický kompost je kvalitní organické hnojivo vyrobené intenzivními kompostovacími technologiemi. Díky nejmodernějším metodám a vhodným mícháním různorodých organických surovin se vytváří v areálu naší Kompostárny Jarošovice kompost ZAHRADNÍK, který se stává plnohodnotným hnojivem do každé zahrádky! Více zde..Průmyslový kompost ZAHRADNÍK


Technika pro zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně

Biomasa z veřejné zeleně je důležitým bodem každé obce. Na jednu stranu rozkvetlé záhony, stromoví v parcích a travnaté plochy přináší mnoho kladných stránek. Např. stín v parných měsících, rozmanitost ptáků i hmyzu, nižší prašnost a hlučnost, vyšší vlhkost apod. Na druhou stranu při údržbě těchto ploch vzniká velké množství biomasy, se kterou je nutné dále nakládat tak, aby byla údržba a likvidace co možná nejlevnější a zároveň v souladu s platnou legislativou České republiky. Více zde..

Technika pro zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně


DU Grizzly 320 - Jeden z největších překopávačů v ČR!...

... je úspěšně používán v areálu naší Kompostárny Jarošovice! Tento masivní překopávač patří mezi špičku ve svém oboru. DU 320 Grizzly od uznávané německé firmy Doppstadt váží více než 5500 kg a jeho cena se pohybuje okolo lehce pod 4 mil. Kč! Tento překopávač je tažený a poháněný traktorem, v našem případě traktorem značky Fendt.

DU Grizzly 320 - Jeden z největších překopávačů v ČR!...

Díky tomuto překopávači se výrazně urychlila překopávka zakládky a výroba kompostu. Nejdůležitější efekt je však maximální provzdušnění biomasy, které  výrazně urychluje a zefektivňuje zrání kompostu. Výrobený kompost je tedy u nás kvalitnější a živinově bohatější nežli na jiných kompostárnách bez výkoných překopávačů.

DU Grizzly 320 - Jeden z největších překopávačů v ČR!...

Zemědělec, farmář, zahradník či rodina - všichni ocení náš "medvědí" kompost od Grizzlyho! :-)


Odpadářský servis

NOVINKA pro obce a města

Nabízíme odborné konzultace k současné novele zákona o odpadech, která stanovuje obcím nové povinnosti při nakládání s odpady. Zákon o odpadech 185/2001 Sb., respektive jeho novela č. 229/2014 přinesla několik významných změn, které se dotýkají právě i obcí. 
Naše poradenství je zaměřeno zejména na výklad zákonů a novelizací týkající se odpadů a nakládání s nimi (likvidace, evidence, nahlašování,…). Součástí je i navržení možností řešení a nastínění případné spolupráce s využitím služeb naší Kompostárny Jarošovice, s.r.o.
Mnoho obcí již s námi úspěšně likviduje svůj bioodpadu - přidejte se i vy!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na možnou spolupráci.

Miroslav Herout (vedoucí)

tel: +420 777 775 159


Den otevřených dveří "IN LEJNO ACTION 2014"

V pátek 7. 11. 2014 od 13 hodin probíhal na nové kompostárně a bioplynové stanici v Jarošovicích den otevřených dveří u příležitosti slavnostního otevření nové kompostovací plochy, tato akce nesla název:"IN LEJNO ACTION 2014“.

Na dni otevřených dveří byl připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Celé odpoledne zpříjemňovala hudební kapela a nechybělo ani občerstvení. Připraveno bylo spoustu zajímavých atrakcí, ukázek a soutěží, například ukázka BMX, freestyle, pouštění draků, šlapací káry a mnoho dalšího.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a účast na našem dni otevřených dveří a doufáme, že to bylo pro Vás příjemně strávené odpoledne.

Den otevřených dveří "IN LEJNO ACTION 2014" Den otevřených dveří "IN LEJNO ACTION 2014"Den otevřených dveří "IN LEJNO ACTION 2014"Den otevřených dveří "IN LEJNO ACTION 2014"

 

 

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-in-lejno-action.pdf Pozvánka IN LEJNO ACTION 2014 511.8 Kb

Otevření nové kompostovací plochy a bioplynové stanice Jarošovice

Dne 7. 11. 2014 proběhlo v areálu Kompostárny Jarošovice slavnostní otevření nové kompostovací plochy a bioplynové stanice. V rámci otevření se konal odborný seminář "Kompostování jako součást diverzifikace", který byl zaměřen na kompostování, bioplyn v zemědělství a v odpadovém hospodářství a diverzifikaci zemědělské výroby.

Tímto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši účast na semináři a těšíme se na další setkání.

 

Otevření nové kompostovací plochy a bioplynové stanice Jarošovice Otevření nové kompostovací plochy a bioplynové stanice Jarošovice Otevření nové kompostovací plochy a bioplynové stanice Jarošovice

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-seminar-7.11.2014-kazv.pdf 162.4 Kb

Seminář decentralizované kompostování

 

Cílem semináře je představit účastníkům (zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty
(provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem ochrany
erozně hrožených půd. Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu.
Seminář pořádá ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,
Odpolední program provoz Kompostárny Jarošovice – představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku
 
NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVÁCÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.zeraagency.eu